Werkwijze

STER-methode

Elk lesprogramma van Studio Sterrenstof, wordt uitgevoerd op basis van de STER-methode. Deze methode is eveneens door Studio Sterrenstof ontwikkeld. Dit houdt in dat er binnen elk lesprogramma een aantal dezelfde soort activiteiten voorkomen, die per programma op maat zijn gemaakt.

S) SITUATIE
Een lesprogramma is gebaseerd op een thema met bijbehorende levenslessen. Via filosofie, verhalen vertellen, meditatie, visualisatie, yoga, drama, tekenen en lego bouwen wordt aan deze levenslessen gewerkt. Bovenal is er aandacht voor die situaties van waaruit kinderen zelf naar de levenslessen kijken.

T) TERUG NAAR JEZELF
Via aandachtsoefeningen wordt de aandacht teruggebracht naar jezelf en het hier en nu. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van zelfinzicht. Met aandacht bewegen, eten, drinken, luisteren, kijken, voelen, ruiken. Met aandacht naar verhalen luisteren en op reis gaan naar jouw belevingswereld! Ook wel mindfulness en meditatie genoemd.

E) EIGENHEID ONTDEKKEN EN LATEN ZIEN
Als je kinderen vrij creatief laat werken, geef je ruimte aan hun eigenheid. Er komen spontane processen op gang, waardoor kinderen ontspannen en tot zichzelf komen. Kinderen uiten zich dan vanuit hun eigen behoeften en ontwikkelingsniveau. Daarnaast draagt het bij aan het ontdekken van je talent waarmee je de wereld om je heen een stukje mooier kunt maken.

R) REAGEREN NAAR JEZELF EN DE ANDER
Oordelen doen we vaak op de automatische piloot. Maar we kunnen ook naar iets kijken, gewoon zoals het is. Zonder te oordelen. Dit doe je door bewust te worden van het oordelen. Je hoeft het oordelen niet te stoppen, maar alleen op te merken. Ervan bewust zijn, zorgt dat je het kunt loslaten. Hierdoor worden we milder en liever voor onszelf en de ander!